Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa operativo FSE Galicia 2014-2020
Contratación xestores de internacionalización: (IG166)

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa, “IQ Sports Scouting, SL” ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape para a contratación dun xestor, ao abeiro da convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE de Galicia 2014-2020, e incluídas no obxectivo temático 08 de conseguir formación e un emprego de calidade.

Fondo Social Europeo, o FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de  internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral, ao mesmo tempo que se apoian as pemes galegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras, grazas a experiencia práctica recibida